Aangesloten koren - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Informatie
De letters in de kolom aantal leden betekenen:

kk = kinderkoor, jk = jongeren/jeugdkoor, gk = gemengd koor,
gosk = gospelkoor, mk = mannenkoor, kleinkoor en vrk = vrouwenkoor, kamerk/kleink.

De letters achter het aantal leden betekent:
de dag waarop de repetitie plaats vindt.

Laatste update 15 januari 2022
Terug naar de inhoud