Speldjes en hangertjes - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Ledeninformatie
Zo lang de voorraad sterkt!

Naast de speldjes en de hangertjes voor de leden die 25 of 40 jaar lid van een koor zijn, is er ook de mogelijkheid om een oorkonde te bestellen voor leden die om welke reden dan ook in het zonnetje gezet moeten worden.

Voor de koren die b.v. vanuit de GOMZ bij onze Bond lid zijn geworden geldt dat het aantal jaren dat men lid is op het koor gewoon doortelt.

Bij de speldjes en hangertjes hoort een certificaat.

De kosten hiervan zijn nu, inclusief certificaat:

Zilverkleurige speldjes       ( 25 jaar lid)  € 6,00  (UITVERKOCHT)
Goudkleurige speldjes       ( 40 jaar lid)  € 8,00
Zilverkleurige hangertjes   ( 25 jaar lid)  € 7,00
Goudkleurige hangertjes    ( 40 jaar lid)  € 8,00

Plus verzendkosten

Alleen certificaat, inclusief portokosten € 3,00

Speldjes, hangertjes en een certificaat
zijn vanaf nu te bestellen, graag
3 weken vóór de betreffende datum bij:

Mw. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX Nunspeet

E-mail: notulist@bcgzn.eu

Betaling graag binnen 6 weken

aan de Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland

Postbanknr. 3404916
IBANnr. NL43INGB0003404916
Terug naar de inhoud