Aangesloten koren - BCGZN

Ga naar de inhoud
De letters in de laatse kolom betekenen:

kk = kinderkoor, jk = jongeren/jeugdkoor, gk = gemengd koor,
gos.k = gospelkoor, mk = mannenkoor, kleinkoor en vr.k = vrouwenkoor, kamerk/kleink.

De letters achter het aantal leden betekent:
de dag waarop de repetitie plaats vindt.

Laatste update 4 januari 2020
Terug naar de inhoud