BCGZN info 26 dec 2020 - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Nieuws van de BCGZN
Advent                                                                                               Opperdoes december 2020


Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.

Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

Aan alle koorleden, besturen, dirigenten en begeleiders.

De adventsperiode is aangebroken, nog enkele weken en dan ligt het jaar 2020 achter ons.
Een jaar dat ons allen bepaalde bij de wereldwijde pandemie van het coronavirus, dat grote verandering bracht in ons persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven.
Door de ons opgelegde maatregelen zijn we beperkt in ons functioneren en ook in de koorwereld laat de pandemie haar sporen na, waardoor wij belemmerd worden in onze muziek en zang.
Enkelen hebben het voorrecht om in koorverband te kunnen repeteren dankzij een ruime locatie met een goed ventilatiesysteem. Maar voor de meeste koren is het zingen nu niet mogelijk.
Juist in deze tijd op weg naar Kerst voelen wij ons gemis van het zingen van de liederen die de blijde boodschap vertolken van Christus komst naar deze aarde.
Voor koren, dirigenten en andere musici is de Kerst het hoogtepunt van het jaar en worden zangavonden en concerten georganiseerd, echter dat is dit jaar in de meeste gevallen uitgesloten.
Als bestuur van de BCGZN hopen wij van harte dat -nu het zingen aan banden is gelegd- u de moed niet verliest, maar kracht en troost mag putten uit de ware betekenis van Kerst.
Want Christus kwam naar de aarde om ons te zoeken en zalig te maken. Wie dat wonder door Gods Geest verstaat en beleeft, mag en kan ondanks deze pandemie een zegenrijk Kerstfeest tegemoet zien.

Wij leven in het grote advent, Christus is komende om Zijn rijk te volmaken, dan wordt alles nieuw. Zien we er naar uit?

2021 ligt voor ons, laten wij bidden of er een ommekeer mag komen in de huidige situatie, zodat wij weer vrijmoedig en zonder belemmeringen met hart en mond ons lied kunnen opzenden tot onze Schepper.
Dat in alles nu en bij de voortduur onze hoop en verwachting op Hem mag zijn, die leeft en regeert tot in eeuwigheid.

Het bestuur van de BCGZN wenst u allen gezegende dagen, maar bovenal een verwachtingsvol 2021.

         
A. van Twillert  voorzitter
  
C. Vijn – Kamma secretaris
       
Terug naar de inhoud