Landelijk bestuur - BCGZN

Ga naar de inhoud
Ons bestuur wordt vervuld door de volgende personen:


                        
Voorzitter                                       2e voorzitter
Dhr A. van Twillert                           Dhr. K. Ypma
Bachlaan 86                                   Boterbloem 17
3752 HJ Bunschoten                       9104 JH Damwoude
Telefoon 033-2984960                    Telefoon 0511-423024
e-mailadres: voorzitter                      e-mailadres: 2evoorzitter             
Secretaris                                      Penningmeester   
Mevr. C. Vijn-Kamma                       Mevr. A. Hoogendoorn
Hoge Werf 51                                Bakkerswei 11
1674 PH Opperdoes                        9104 DB Damwoude
Telefoon: 0227-547098                  Telefoon: 0511-425119
e-mailadres: secretariaat                   e-mail adres: Penningmeester
                                                 

                 
Muzikaal adviseur                           Notulist
Dhr. E. van de Kamp                      Mevr. J. van Dijk
Fatimalaan 41                               Uitleg 20
4702 GP Roosendaal                      8071 ZX - Nunspeet
Telefoon 0165-855342                   Telefoon 0341-701784
Mobiel 06-38287382                      e-mailadres: notulist
e-mailadres: muziekadviseur            Erevoorzitter
Dhr K. Schaart
Tasmankade 21
2014 AD Haarlem
Telefoon 023-5242764

Zie ook de statuten via Ledeninformatie > Statuten.Terug naar de inhoud