S2017 - BCGZN

Ga naar de inhoud

 Mw. J. van Dijk dhr. K. Ypma
BOND VAN CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE ZANGVERENIGINGEN IN NEDERLAND

STEMBILJET 08-04-2017


Ο mw. J. van Dijk Kandidaat notulist

Aftredend en herkiesbaar:

O dhr. K. Ypma                 2e voorzitter


U kan één of beide namen aanvinken als u het eens bent met hun benoemingTerug naar de inhoud